Parkering och ställplatser

Parkering

Parkeringen är av grus och gräs. Vid kraftigt regn eller vid snösmältning är den mjuk och därför inte användbar. 

Parkering är tillåten för besökare till Brännabergets Festplats.

Vid evenemang är parkering avsedd endast för inbetalande besökare

Ställplatser - Drop In!

Ställplatsparkering för husbilar och husvagnar finns anvisat område. Varje plats är ungefär 6 x 10 meter och rymmer 10 fordon per sida av mittenparkeringen. Vi kan tyvärr inte erbjuda faciliteter för ställplats. 
Drop In innebär att ställplats finns tillgänglig om ledig plats finns. Vi tar inte emot reservationer eller bokningar för hyra av plats. 

Betalning sker genom att swisha hyra för platsen eller att du betalar i kassan i serveringen under öppettiderna.

Vid swishbetalning uppger du fordonets registreringsnummer som meddelande.

Hyra under evenemangshelger fredag - lördag 200 kr/plats

Hyra övriga dagar 100 kr/ dygn

Observera att hålla minst 4 meters avstånd mellan fordon samt att du ser över din släckningsutrustning. 

Välkommen & vi önskar dig en trevlig vistelse!